dilluns, 27 de juliol de 2009

Quin nombre falta?

Es tracta d' un joc matemàtic que vaig fer per un grup de p4.

Els nens/es han de completar els quadres en blanc amb el número correcte.Hi ha tres nivells:
- nombre al primer quadre: han de seguir la tira numèrica.
- nombre al segon quadre: han de posar el número anterior i el posterior.
- nombre al tercer quadre: han de posar els dos números anteriors (compten en rere).

Podeu imprimir cada nivell en full de diferent color per a diferenciar-los i donar a cada nen un o altre depenent del que necessiteu treballar amb ell.

Espero que us sigui útil.

completar tira numèrica